Denna webbplats uppdateras inte längre.
Se FXforex eller Läs mer »

NÄTVERK
INTRESSEORGANISATION
YRKESSTOLTHET
UTVECKLING
OMVÄRLDSBEVAKNING

LIR - LandskapsIngenjörernas Riksorganisation


2016-06-21 Tengbomgruppen söker Mark och VA ingenjör. Läs mer här.


2016-06-21 Borås stad söker landskapsingenjör. Läs mer här.


2016-04-14 Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping söker arbetschef. Läs mer här!


2016- 04-13 Är du nyfiken på hur man får en traineetjänst som landskapsingenjör i norra Norrland? Läs mer här!

 


 

2016-03-21 Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning söker landskapsingenjör. Läs mer här!


2016-02-08 Tengbomgruppen i Malmö söker ny medarbetare. Läs mer här!


2016-02-08 Mareld söker landskapsingenjör. Läs mer här!


2016-01-22 Välkomna på LIRs årsmöte! Läs möteshandlingarna här!

 

Besöksräknare

Du är besökare: 192038

Medlemsavgift

Kan du tänka dig att betala medlemsavgift till LIR 2015?
Ja
Nej
Vet inte